Μελέτη Χώρου

Το κατάστημα, με τη βοήθεια έμπειρης διακοσμήτριας, αναλαμβάνει και τη μελέτη του χώρου σας καθώς και την τρισδιάστατη απεικόνιση της, αρκεί να μας φέρεται την κάτοψη ή τα μέτρα του χώρου σας.

Παρακάτω δείτε μερικά δείγματα μελετών.